Bài viết

BeeBoo cam kết đầy đủ các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

BeeBoo cam kết 💯đạt chất lượng :

✔️♻️𝐓𝐂𝐕𝐍 𝟕𝟒𝟐𝟏-𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟑 (𝐈𝐒𝐎 𝟏𝟒𝟏𝟖𝟒-𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟏)

✔️♻️𝐓𝐂𝐕𝐍 𝟏𝟐𝟓𝟏𝟐-𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟖 (𝐈𝐒𝐎 𝟏𝟒𝟑𝟔𝟐-𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟕)

✔️♻️𝐓𝐂𝐕𝐍 𝟏𝟎𝟓𝟖𝟒 :𝟐𝟎𝟏𝟒

✔️♻️𝐈𝐒𝐎 𝟐𝟐𝟕𝟏𝟖 : 𝟐𝟎𝟏𝟓𝟒

✔️♻️𝐈𝐒𝐎 𝟐𝟐𝟕𝟏𝟕:𝟐𝟎𝟏𝟓

✔️♻️𝐈𝐒𝐎 𝟏𝟖𝟒𝟏𝟔 : 𝟐𝟎𝟏𝟓

✔️♻️𝐐𝐂𝐕𝐍 𝟎𝟏 : 𝟐𝟎𝟏𝟕/𝐁𝐓𝐂

💯⚠️⛔

BeeBoo cam kết
❌ Không Staphylococcus
❌ Không Pseudomonas aeruginosa
❌ Không Candida albicans
❌ NO Hypoallergenic – Không gây dị dứng cho da

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký nhận thông tin